АЛДЫҢКЫ

ЮРИДИКАЛЫК

ТАЖРЫЙБА

Компания жөнүндө

«Прецедент» юридикалык компаниясы ишкердикти жана коммерциялык эмес чөйрөнү, эл аралык уюмдарды юридикалык жактан коштоп жүрүүгө, калкка укуктук кызматтарды көрсөтүүгө жана эксперттик-талдоо ишмердигине адистешет.

Биздин кардарлардын укуктук коопсуздугун камсыз кылып, алардын таламдарын
мыйзамдуу гана жолдор менен коргоп, биз жоопкерчилик, адилеттик жана акыл-эске ылайык
келүү принциптерине негизделген укуктук чөйрөнү калыптоого кол кабыш кылабыз.

«ПРЕЦЕДЕНТ» юридикалык компаниясы Кыргыз Республикасынын Адилет
министрлигинин мыйзамдардын долбоорлоруна карата укуктук экспертизаларды даярдоо боюнча
аккредитациядан өткөн эксперти болуп саналат.

Компаниянын адистешүүсү

«Прецедент» компаниясынын адвокаттары укуктук жолдорду пайдалануу аркылуу кардарларынын бузулган укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоодо бир кыйла тажрыйбага ээ. Жеке тараптарды юридикалык жактан коргоодогу кызмат көрсөтүүлөр төмөнкүлөрдү камтыйт: - жеке жактарга карата укук коргоо органдары тергөө амалдарын, оперативдик-иликтөө иш чараларын жана башка текшерүүлөрдү өткөрүүдө (анын ичинде маалыматтык суроо-талаптардын, апелляциялык чечимдердин жана оперативдик-иликтөө иш-чараларын өткөрүүдөгү укук коргоо органдарынын иш-аракеттеринин үстүнөн даттанууда, укуктук көз карашын даярдоодо ж.б.) жеке жактардын таламдарын жактоо; - Кыргыз Республикасынын аймагындагы кылмыш-жаза сот өндүрүшүнүн жүрүшүндө кардарларга кеп-кеңештерди берүү, алардын таламдарын коргоо жана жактоо; - ишкердик жүргүзүүдөгү кылмыш-жазык укуктук тобокелчиликтерди ачып көрсөтүү.

Мамлекеттик органдардын жана алардын кызмат ээлеринин иш-аракеттеринин жана аракетсиздигинин, ошондой эле алардын нормалоочу аныктамаларынын мыйзамдуулугун талашуу тажрыйбасы «ПРЕЦЕДЕНТ» юридикалык компаниясы үчүн анын ишмердигинин негизги багыттарынын бири болуп саналат. Мындай жолду тандоонун бирден-бир себеби – коомчулуктун арасында мамлекеттик бийлик мекемелерине атаандаш болгон жаратман жана жемкордуктан обочо турган чөйрөнү жайылтып да, коомду укуктук жактан агартуу муктаждыгы. Бийлик өкүлдөрү менен талашып келген компаниянын юристтеринде бул жаатта 10 жылдан ашык тажрыйбасы бар, анын ичинде Кыргызстандын мамлекеттик органдары өз иш-аракеттери жана чечимдери аркылуу мыйзамдуулукту бузгандыгына байланыштуу юристтерибиз Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктары боюнча Женевадагы комитетине ондогон жолу кайрылуу демилгесин көтөрүп, ийгиликке жетишкен.

Коммерциялык укук боюнча кызмат көрсөтүүлөр ишкананы түзүү, стратегиялык пландоо, тобокелчиликтерди башкаруу, ишкердиктин натыйжалыгын өстүрүү, активдерди сатуу жана бизнести кайра түзүү боюнча кеп-кеңештерди берүүнү камтыйт. Биз өз кардарларыбызга алардын күнүмкү ишмердигине байланышкан маселелер боюнча кеп-кеңештерди берип, юридикалык колдоо көрсөтөбүз. Биздин юристтер Кыргызстанда коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдарды түзүүдө чоң тажрыйбага ээ. Корпоративдик укук жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр төмөнкүлөрдү камтыйт да, бирок булар менен гана чектелбейт: ❏ ар кандай уюштуруу-укуктук түрдөгү юридикалык жактарды, ошондой эле Кыргызстандын резиденттери болбогон чет өлкөлүк компаниялардын өкүлчүлүктөрүн жна бөлүмдөрүн каттоону, кайра түзүүнү жана жокко чыгарууну уюштуруу; ❏ юридикалык жактардын уюштуруучулук документтерин мыйзам талаптарына ылайык келтирүү; ❏ катышуучулардын/акционерлердин ортосунда («Акционердик келишим») Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ажырата бөлүнүп түзүлгөн макулдашууларды даярдоо; ❏ юридикалык жактарга жана алардын активдерине юридикалык аудит/Due diligence өткөрүү; ❏ Корпоративдик башкаруу маселелери боюнча кеп-кеңештерди берүү.

«Прецедент» компаниясынын адистери коммерциялык келишимдерди жана макулдашууларды иштеп чыгарууда көп тармактуу мамиле кылуу ыкмасын колдонуп, конкреттүү ишкердикке тиешелүү эң натыйжалуу укуктук чечимдерди сунуш кылууга умтулушат. Юристтер келишимдик мамилелерге байланыштуу болгон юридикалык жана салык тобокелчиликтерди ачып көрсөтүүгө жана азайтууга жардам беришет.

Кызматчыларды башкаруу – ишмердиктин өтө тыкан чөйрөсү: эмгек укугунун маселелери көп учурларда акыл-эс менчигин, маалыматтын купуялыгын коргоо, жетекчилердин/жумуш берүүчүлөрдүн жоопкерчилиги ж.б. жагдайларга келип такалат. Эң натыйжалуу болууга умтулган жумуш берүүчүлөрдүн таламдарын кадрлар жаатында дагы жактап, биз, өз кезегибизде, кардарларыбызга бул маселелерди юридикалык жактан сабаттуу жана натыйжалуу чечүүгө жардам беребиз. Компания өз кардарларына алардын күнүмкү ишмердигинде пайда болгон эмгек укугунун бардык маселелери боюнча кеп-кеңештерди берет, биз ыктымалдуу тобокелчиликтерди ачып көрсөтүү жана азайтуу максатында уюмдардагы эмгек мамилелеринин жол-жобосу мыйзамга ылайык келишин (due diligence) текшеребиз, ар бир компаниянын ишмердигинин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен эмгек мыйзамдарынын жоболорун максатка ылайыктуу колдонуу боюнча кеп-кеңештерди иштеп чыгарабыз (мисалы, эмгек талаштарын соттон тышкары жана сотто чечүү, медиация жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү).

Кардарлардын салык ишмердигин максатка ылайык келтирүү, ошондой эле салык текшерүүлөрдүн жүрүшүндө укук колдоо көрсөтүү алкагында «ПРЕЦЕДЕНТ» юридикалык компаниясынын адистери, салык жаатындагы мыйзамдар жана бухгалтердик эсеп өңүтүнөн алып караганда, максатка ылайык келген салык чечимдерин иштеп чыгаруу аркылуу кардарларга аларга керек болгон укуктук жана маалыматтык жардам берет.

Бажы укугунун тажрыйбасы Бажы жаатындагы кеп-кеңештер тышкы экономикалык базар чөйрөсүндө эмгектенген компанияларга керек. Бажыканадагы жол-жоболордун ишкерлер үчүн жагымсыз кесепеттеринин алдын алуу бажы тармагында адистешкен юристтердин негизги максаты болуп саналат. «Прецедент» компаниясынын адвокаттары бул татаал жумушту ийгиликтүү жүргүзүп келет.

Үй-бүлө маселелери боюнча юридикалык жардам берүү «Прецедент» юридикалык компаниясынын ишмердигинин бирден-бир багыты болуп саналат. Биз ажырашуу иштери, жашы жете элек балдардын жашаган жерин, аталыкты аныктоо маселелери, ата-энелик укугунан ажыратуу жана калыбына келтирүү боюнча бардык түрдөгү укуктук колдоо көрсөтөбүз. Үй-бүлө иштери боюнча юридикалык жардам (юридикалык кызмат көрсөтүүлөр): ❏ үй-бүлө маселелери боюнча юридикалык кеп-кеңештерди берүү; ❏ доо арыздарын, мүнөздөмөлөрдү, өтүнүчтөрдү, даттанууларды түзүү; ❏ сотто жактоо.

Күмөндүү мазмундагы маалыматтын (оозеки, басылма, телевидение аркылуу же интерактив) түрүнө карабастан, ал ишкердиктин аброюна же өзүнө карата ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирүүгө багытталса, ар бир жаран же юридикалык жак коргоо укугуна ээ. Ишкердик беделин коргоо үчүн юридикалык колдоонун кызмат көрсөтүүлөрү төмөндөгүлөрдү камтыйт: - таламдарын сотто жактоо; - жалаа жапкан жарыялоолорду, каршылашты мүмкүн боло турган жазыктык куугунтуктоо өңүтүнөн алып баалоо; - кардардын PR-департаментин юридикалык жактан күнүмкү колдоого алуу: жооп кайтаруунун укуктук чараларын колдонуу мүмкүнчүлүгүн эске алып, жиберилген жарыялоолорго карата ыкчам талдоо жүргүзүү; - маалыматтык көйгөй-түйшүк келип чыккан учурларда юридикалык коштоо: аталган учурларда чукул байланышты уюштурууда жана жүзөгө ашырууда жардам берүү; - жалпыга маалымдоо каражаттарынан суроо-талаптар келип түшкөндө, аларга жоопторду даярдоодо жардам берүү.

Көрсөтүлө турган кызматтардын түрлөрү

noun_Law_1085559 (1)

Жогоруда көрсөтүлгөн адистешүүлөр боюнча сотто өкүл болуу

noun_Law news_813683

Юридикалык коштоп жүрүү

noun_Clients Consulting_1071932 (1)

Юридикалык кеп-кеңештерди берүү (консалтиң)

noun_Audit_1634599

Укуктук аудит

noun_Registration_1238856

Юридикалык жактарды/филиалдарды/өкүлчүлүктөрдү каттоону/кайра каттоону/жокко чыгарууну уюштуруу

Group

Эксперттик-талдоо ишмердиги (мыйзамдардын долбоорлоруна карата укуктук жана жемкордукка каршы экспертизаларды түзүү)

noun_accounting_1768925

Бухгалтердик эсеп жана салыктар боюнча кеп-кеңештерди берүү

Юристер

Адистешүүсү: Кылмыш-жазык укугу, Административдик укук.
Билим алган жери: Ж.Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университети.

Токтакунов Нурбек

Адвокат, компаниянын тең уюштуруучусу.

Адистешүүсү: Коммерциялык укук, Корпоративдик укук жана Эмгек укугу.
Билим алган жери: Ж.Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университети.

Якупбаева Фатима

Адвокат, компаниянын тең уюштуруучусу.

Адистешүүсү: Административдик укук.
Билим алган жери: Ж.Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университети.

Багишбеков Сардар

Юрист, компаниянын тең уюштуруучусу.

Адистешүүсү: Бажы укугу, Административдик укук жана Коммерциялык укук.
Билим алган жери: Кыргыз мамлекеттик юридикалык академия

Эралиев Эдиль

Директор

Адистешүүсү: Үй-бүлө укугу, Административдик укук жана Коммерциялык укук.
Билим алган жери: Кыргыз мамлекеттик юридикалык академия

Кенжебекова Жибек

Юрист

Адистешүүсү: Салык укугу, Бухгалтердик эсеп, Экологиялык укук жана Коммерциялык укук.
Билим алган жери: Кыргыз мамлекеттик юридикалык академия.

Жедигерова Ильяна

Юрист

Адистешүүсү: Коммерциялык укук, Корпоративдик укук жана Акыл-эс менчиги.
Билим алган жери: Кыргыз-Россиялык Славян университети.

Мамытова Алев

Юрист

Адистешүүсү: Административдик укук жана Yй-бүлө укугу.
Билим алган жери: Кыргыз-Россиялык Славян университети.

Касаболотов Бекболот

Юрист

Байланыш даректери

gmail (1)

precedentoffice@gmail.com

maps-and-flags

 Бишкек, ул. Сыдыкова 187 офис 28

2018 Прецедент